Sefydliadau Cymreig sy’n defnyddio Audience Finder & Show Stats

Mae cannoedd o sefydliadau ledled y DU eisoes yn defnyddio Audience Finder a Show Stats i ddeall eu cynulleidfaoedd a datblygu eu busnes. Mae’r rhestr isod yn dangos sefydliadau Cymreig sydd eisoes wedi cofrestru i gyfrannu data tocynnau trwy Audience Finder, a hefyd sefydliadau sydd bellach yn defnyddio Show Stats i gael mynediad at ddata tocynnau gan y sefydliadau hynny sy’n cyfrannu (*).

 • Andrew Logan Museum of Sculpture
 • Arts Alive
 • Arts Connection – Cyswllt Celf
 • Awen Cultural Trust
 • *Ballet Cymru
 • Borough Theatre Abergavenny
 • Caernarfon Castle
 • Chapter Arts Centre
 • Earthfall
 • g39
 • Galeri Caernarfon Cyf
 • Gwallgofiaid
 • *Hijinx
 • Kapa Productions
 • Llangollen International Musical Eisteddfod

 • *Mid Wales Opera
 • *Music Theatre Wales
 • National Dance Company Wales
 • National Eisteddfod of Wales
 • National Theatre Wales
 • Newport Live
 • NoFit State
 • Royal Welsh College of Music Drama
 • Sherman Theatre
 • *Sinfonia Cymru
 • St David’s Hall and New Theatre
 • Swansea Grand Theatre (incl. Brangwyn Hall)
 • Swansea International Festival
 • Taliesin Arts Centre
 • The Hafren
 • The Other Room
 • The Welfare Ystradgynlais
 • *Theatr Bara Caws
 • Theatr Brycheiniog
 • Theatr Felinfach
 • *Theatr Genedlaethol Cymru
 • *Theatr Iolo
 • Theatr Mwldan
 • *Theatr na nÓg
 • Theatrau Sir Gar
 • Torch Theatre
 • Tŷ Pawb
 • Venue Cymru
 • Wales Millennium Centre
 • Welsh National Opera

YN BAROD I DDECHRAU?
Byddwn ni gyda chi bob cam o’r ffordd

Rydym bellach ar fwrdd sefydliadau â thocynnau, sefydliadau teithiol a phob sefydliad sy’n dymuno defnyddio’r arolwg safonedig cenedlaethol, sy’n addas ar gyfer sefydliadau tocyn a heb docyn.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’n tîm cefnogi drwy e-bostio support@theaudienceagency.org neu ffonio 0207 260 2505.