Audience Finder – Arolwg Craidd ar Gyfer Cymru

Mae arolwg safonedig cenedlaethol Audience Finder wedi dod yn safon diwydiant, gan roi fframwaith i bob sefydliad celfyddydol ar gyfer casglu demograffeg cynulleidfa a gwybodaeth am gymhellion a phrofiadau. Ac oherwydd bod pawb yn gofyn yr un cwestiynau â’r un codau ateb, mae’n caniatáu meincnodi data eich cynulleidfa yn erbyn sefydliadau diwylliannol eraill yn eich rhanbarth, ac yn erbyn data’r cyfrifiad cenedlaethol a rhanbarthol.

Yn ogystal â’r arolwg craidd sydd am ddim, gallwch ddewis ychwanegu hyd at 5 cwestiwn o’n rhestr o Gwestiynau Premiwm sydd am ddim.

Arolwg Enghreifftiol